​​​​​​​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BA LAN


 • Cán bộ ngoại giao:

  1. Ông Hà Hoàng Hải​ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
  2. Ông Nguyễn Đức Quang - Tham tán​​: 7420100, 6516098/ext.15
  3. Ông Bạch Văn Năm - Bí thư thứ Nhất ​- Phụ trách Văn hóa, Báo chí: ​6516098/ext. 14
  4. Bà ​Lê Tuyết Nga - Bí thư thứ Hai - Ban công tác Cộng đồng: 6516098/ext. 16
  5. Bà Nguyễn Minh Phương  - Bí thư thứ Hai- Phụ trách Chính trị: 6516098/ext. 12
  6. Lương Thanh Thanh - Bí thư thứ Ba - Phụ trách Văn phòng: 6516098/ext. 17

  ​​Thương vụ​:

  Ông Nguyễn Sơn - Tham tán: + 48. 606513153


  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng 

  1. Ông Nguyễn Việt Anh​ - Tùy viên quốc phòng

  2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Trợ lý Tùy viên quốc phòng

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​