​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BA LAN


 • Cán bộ ngoại giao:

  1. Ông Nguyễn Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
  2. Ông Nguyễn Minh Quế - Tham tán - Người thứ hai: 7420100, 6516098/ext.15
  3. Ông Nguyễn Mậu Long - Bí thư thứ Nhất - Phụ trách Văn hóa, Báo chí - Ban công tác cộng đồng: 6516098/ext. 14
  4. Bà Trần Thị Quỳnh Hương - Bí thư thứ Hai - Phụ trách Văn phòng: 6516098/ext. 17
  5. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Bí thư thứ Hai - Ban công tác Cộng đồng: 6516098/ext. 16
  6. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu  - Bí thư thứ Hai - Phụ trách Chính trị: 6516098/ext. 12

  ​Văn phòng Thương vụ:

  1. Ông Nguyễn Thành Hải - Bí thư thứ Nhất): + 48. 606513153

  2. Ông Ngô Quang Hưng - Bí thư thứ Nhất  


  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng 

  1. Ông Nguyễn Quốc Nghĩa - Tùy viên quốc phòng

  2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Trợ lý Tùy viên quốc phòng

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​