​​​​

 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Giờ làm việc:

  Bộ phận văn phòng: Từ thứ Hai đến thứ Sáu;
                                    Buổi sáng: 8h30 - 12h00
                                    Buổi chiều: 13h30 - 17h30
  Bộ phận Lãnh sự:  9h00 - 12h00 từ thứ Hai đến thứ Tư


  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

  Tháng 1
  - Ngày chủ nhật: Ngày 01 tháng 01 năm 2017

  - Ngày thứ bảy: Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày chủ nhật: Ngày 29 tháng 01 năm 2017 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ hai: Ngày 30 tháng 01 năm 2017 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày thứ năm: Ngày 6 tháng 04 năm 2017 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  Ngày chủ nhật: Ngày 30 tháng 04 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Ngày thứ hai: Ngày 01 tháng 05 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ bảy: Ngày 02 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Và các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​