Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ba Lan

Địa chỉ: Phố RESOROWA 36, 02-956 Warszawa Ba Lan
Hotline: (0048 - 22) 6516098/ext. 11
Lãnh sự:(0048 - 22) 6516098/ ext. 18
Email: vnemb.poland@yahoo.com or vnemb.pl@mofa.gov.vn
Website: vnembassy-warsaw.mofa.gov.vn​

TẤT CẢ CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO!!!


​​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​