QUAN HỆ  VIỆT NAM – BA LAN:

1. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam: 04/2/1950.

2. Về chính trị:

Ba Lan đã có nhiều ủng hộ giúp đỡ Việt Nam trong 2 cuộc chống Pháp và chống Mỹ: hàng nghìn sĩ quan và cán bộ Ba Lan đã tham gia Ủy ban quốc tế sau Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam.

Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp.

3. Về kinh tế-thương mại:

a. Về thương mại: Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu, còn Việt Nam là bạn hàng thứ 3 của Ba Lan ở Đông Nam Á, kim ngạch trao đổi hàng hoá nhữngnăm qua tăng khá nhanh và chủ yếu ta xuất siêu :

Ta xuất sang Ba Lan chủ yếu hàng may mặc, nông sản, thực phẩm…, nhập khẩu sữa bột, tân dược, thiết bị lẻ cho ngành than, đóng tàu, sắt, thép và một số mặt hàng tiêu dùng, nông phẩm..


b. Về hợp tác đầu tư: Ba Lan có 9 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 98,69 triệu USD, đứng thứ 38 trong tổng số 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hình thức đầu tư chủ yếu là 100% vốn nước ngoài (6 dự án với tổng vốn đăng ký là 72,39 triệu USD). Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (59.22 triệu USD), những dự án còn lại thuộc các lĩnh vực lưu trú, công nghiệp chế biến chế tạo và thông tin truyền thông. Đầu tư của Ba Lan tập trung ở các tỉnh , thành phố phía Bắc (Hà Nội, Quảng Ninh…).

​Năm ​​2006​2007​20082009​20102011​
Kim ngạch (triệuUSD) 330​500​650​550​​650680​


Việt Nam có 3 dự án đầu tư sang Ba Lan với tổng vốn đầu tư khoảng 8 triệu USD thuộc lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp thực phẩm.

4. Hợp tác giáo dục, văn hóa: Ba Lan đã đào tạo cho ta trên 4000 sinh viên và cán bộ khoa học; trên 3500 công nhân học nghề, chủ yếu trong ngành than, đóng tầu. Hiện Ba Lan tiếp tục nhận đào tạo cho ta 10 suất đại học và trên đại học miễn phí.Ta nhận 10 sinh viên Ba Lan sang thực tập 10 tháng. Ba Lan đã rút khỏi Hiệp định đa phương về công nhận tương đương học vị đại học, sau đại học, khoa học, học hàm ký tại Praha năm 1972. Ta mong muốn thỏa thuận với Ba Lan về vấn đề công nhận bằng cấp lẫn nhau cũng như mở rộng diện đào tạo trả tiền.

Trong nhiều năm, Ba Lan đã giúp ta đào tạo cán bộ, trùng tu các di tích cung Vua ở Huế, Tháp Chàm ở Hội An, địa đạo Củ Chi... Năm 2008, trong khuôn khổ ODA, Ba Lan đã viện trợ 150.000 Euro cho trường PTTH Việt - Ba.

5. Hợp tác an ninh, quốc phòng: Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi Ba Lan đã thành lập phòng Tùy viên Quốc phòng tại Hà Nội vào năm 2011. Hai bên đã tiến hành trao đổi đoàn thường xuyên nhằm tăng cường và củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trao đổi trang thiết bị quân sự, vũ khí mà Ba Lan có thế mạnh về kỹ thuật.

6. Trao đổi đoàn cấp cao:

Đoàn ra: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (1992), Phó Thủ tướng Trần Đức Lương (1994), Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy (1995), Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1997), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu (1999), Chủ tịch Trần Đức Lương (10/2003), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (9/2007), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (3/2008).

Đoàn vào: Phó Thủ tướng Ba Lan (1995), Chủ tịch Thượng viện Ba Lan (1996, 2003), Tổng thống A. Cờ-va-xnhép-xki (7/1999), Thủ tướng M. Ben-ca (1/2005), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (05/2009), Thủ tướng Đô-nan Tút- xcơ (9/2010).

tác giữa hai Bộ Ngoại giao (9/2010);

- Hiệp định về cùng bảo vệ tin mật (9/2010);

- Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y (9/2010)./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​