TIỂU SỬ

ÔNG HÀ HOÀNG HẢI

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
tại nước Cộng hòa Ba Lan, kiêm nhiệm Lít-va

Thông tin cá nhân:

 

Đại sứ Hà Hoàng Hải sinh ngày 18 tháng 9 năm 1977 tại Bắc Giang. Ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2006 và đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Ông có vợ và 03 con.

Quá trình công tác:

 

Từ 4/2024 – nayĐại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hoà Ba Lan, kiêm nhiệm Lít-va.
Từ 8/2021Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.
Từ 1/2018 – 8/2021Trưởng phòng Trung- Đông Âu, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao sau đó là Trợ lý Vụ trưởng Vụ Châu Âu.
Từ 4/2017 – 1/2018Chuyên viên, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.
Từ 11/2013 – 4/2017Bí Thư thứ Hai và Bí thư Thứ Nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.
Từ 11/2011 – 11/2013Trưởng phòng Trung- Đông Âu, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.
Từ 3/2009 – 11/2013Phó trưởng phòng Trung- Đông Âu, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.
Từ 12/2006 – 3/2009Chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​