HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC​

-       Hiệp định hợp tác văn hoá-khoa học (1992)

-       Hiệp định hỗ tương tư pháp (1993)

-       Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư (1994)

-       Hiệp định tránh đánh thuế trùng (1994)

-       Hiệp định hợp tác vận tải biển (1995)

-       Các Hiệp định giảm nợ cho Việt Nam (1991-1996)

-       Nghị định thư rà soát các Hiệp định đã ký (2000)

-       Hiệp định hợp tác chống tội phạm có tổ chức (7/2003)

-       Hiệp định chuyển giao và nhận trở lại công dân hai nước (4/2004)

-       Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản (1/2005)

-       Thoả thuận hợp tác giáo dục và đào tạo cho các năm 2005-2008

-       Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng (9/2010)

-       Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (9/2010)

-       Hiệp định về cùng bảo vệ tin mật (9/2010)

-       Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y (9/2010)

-       Nghị định thư về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (7/2011).

-       Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về hợp tác tài chính (11/2017)

-       Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan. (11/2017)

-       Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (11/2017)

-       Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ba Lan về hợp tác nông nghiệp. (11/2017)

-       Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế và Tài chính Ba Lan về hợp tác kinh tế. (11/2017)

-       Bản ghi nhớ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Ba Lan PAP. (11/2017)

  • Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Ba Lan (12/11/2020)​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​