1.Thông báo lịch tiếp khách lãnh sự:

- Buổi sáng thứ hai từ 9h00 -12h00

- Buổi sáng thứ Tư: 9h00-12h00​

- Buổi chiều thứ Tư:14h00-17h00

2.Tiếp nhận các thông tin phản ánh về công tác lãnh sự:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan:

+ Gửi trực tiếp vào các địa chỉ E-mail của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan:

          vnemb.poland@yahoo.com & vnemb.pl@mofa.gov.vn

+ Qua điện thoại: +48 22 651 6098; 0048 782 257 359

- Bộ Ngoại giao:

+ Cục lãnh sự: E-mail: cls.mfa@mofa.gov.vn; Điện thoại+84 4 3.7993125

+ Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài  ubnvnonn@mofa.gov.vn

3.Triển khai "Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với với công tác lãnh sự", rất mong bà con ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu và gửi vào hòm thư góp ý tại Phòng Lãnh sự.

Trân trọng,

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​