THÔNG BÁO

1. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam xin thông báo:

Tuần từ 25/03/2024 - 31/03/2024 Bộ phận Lãnh sự sẽ tiếp khách lãnh sự vào Thứ Hai và Thứ Ba.  

Lịch cụ thể như sau:

- Thứ Hai (25/03/2024): 9h00 - 12h00

- Thứ Ba (26/03/2024): 9h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan không làm việc trong Ngày Lễ Phục sinh - 01/04/2024.
Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan xin thông báo không nhận và trả hồ sơ lãnh sự trong Ngày Lễ Phục sinh - 01/04/2024.

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: (+48) 782 257 359.

 

 

OGŁOSZENIE

1. Ambasada S.R. Wietnamu w Polsce pragnie poninformować, że w tygodniu 25.03.2024 -31.03.2024, Wydział Konsularny Ambasady Wietnamu w Polsce będzie otwarty dla interesantów w poniedziałek i we wtorek według następujących godzin:

- Poniedziałek (25.03.2024): 9:00 – 12:00

- Wtorek (26.03.2024): 9:00 – 12:00 oraz 14:00 – 17:00   

2. Ambasada S.R. Wietnamu w Polsce będzie nieczynna, z uwagi na  Święta Wielkanocne, dnia 1 kwietnia 2024 r. 

W związku z powyższym Wydział Konsularny Ambasady S.R. Wietnamu w Polsce będzie nieczynny dla interesantów dnia 1 kwietnia 2024 r.

W sprawach pilnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (+48) 782 257 359.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​