Ngày 16/1/2024 đã diễn ra Phiên họp thường kỳ Ủy ban các nước ASEAN tại Vác-sa-va (ACW) tại Nhà riêng Đại sứ Indonesia, Vác-sa-va do Đại sứ Indonesia, Chủ tịch Ủy ban ASEAN đương nhiệm chủ trì. Tham dự phiên họp có Đại sứ các nước Malaysia, Philippines, Thái Lan, Đại biện Việt Nam và các thành viên nhóm làm việc ASEAN. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ACW trong năm 2024.

Cuộc họp đã điểm lại những thành tựu của ASEAN năm 2023 trong đó, nổi bật là việc ASEAN cơ bản hoàn tất Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045 với định hướng xây dựng một ASEAN năng động, sáng tạo, tự cường và lấy người dân làm trung tâm. Cuộc họp đồng thời cũng nêu các định hướng của ASEAN trong năm 2024, khi Lào là chủ tịch, với chủ đề "Thúc đẩy sự kết nối và tự cường", ưu tiên tăng cường kết nối, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo đó, các hoạt động của Uỷ ban các nước ASEAN tại Vác-sa-va cũng sẽ được triển khai bám sát những ưu tiên, định hướng chung của khối, trong đó, nhấn mạnh hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, củng cố vai trò của ASEAN trong các vấn đề khu vực, toàn cầu, v.v.

Cuộc họp cũng thống nhất các hoạt động dự kiến sẽ triển khai trong 06 tháng đầu năm 2024 bao gồm chương trình chào xã giao giữa Đại sứ các nước ASEAN với Bộ trưởng Ngoại Ba Lan, gặp mặt Hội nghị sỹ Hữu nghị Ba Lan-ASEAN sau khi thành lập chính phủ mới, tham gia hội thảo thúc đẩy kinh tế, chương trình quảng bá ẩm thực, văn hoá giữa các nước ASEAN và Ba Lan, tổ chức ngày thể thao ASEAN tại Ba Lan./.

1. Đại sứ và Đại biện các nước ASEAN tại Vác-sa-va.jpeg

2. Đại sứ và Đại biện và nhóm working group các nước ASEAN tại Vác-sa-va.jpeg

3. Quang cảnh buổi họp.jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​